Statystyka

  • Wszytkich: 2387268
  • W tym roku: 17861
  • W tym miesiącu: 17861
  • Dziś: 373
  • Online: 13

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe


Odznaki GTJ PTTK

REGULAMIN Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK

Postanowienia ogólne:

 

W celu popularyzacji górskiej turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:
- Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG)

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tej odznaki za pośrednictwem Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia (stopień popularny) i 14 lat (pozostałe stopnie) oraz spełnił warunki niniejszego regulaminu. Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej jest odznaką czterostopniową.

 

I STOPIEŃ - odznaka popularna (Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 10 lat.)

I.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):

I.1.1. Podstawowe części ciała konia,
I.1.2. Typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,
I.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,
I.1.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,
I.1.5. Główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),
I.1.6. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni.

I.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):

I.2.1. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,
I.2.2. Siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia, czyszczenie konia przed i po jeździe,
I.2.3. Prawidłowe prowadzenie konia, wsiadanie i zsiadanie,
I.2.4. Wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,
I.2.5. Ruszanie z miejsca i zatrzymanie konia,
I.2.6. Utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.

I.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

I.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
I.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
I.3.3. Odbycie jednodniowej wycieczki konnej.

II STOPIEŃ - odznaka brązowa (Stopień uzyskiwany przez osoby, które ukończyły 14 lat.)

II.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):

II.1.1. Podstawowe wiadomości o anatomii konia,
II.1.2. Znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,
II.1.3. Maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,
II.1.4. Podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,
II.1.5. Pomoce jeździecke, rodzaje i ich stosowanie,
II.1.6. Powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu „koń-jeździec"),
II.1.7. Zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z końmi, w stajni i poza stajnią,
II.1.8. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
II.1.9. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej.
II.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):
II.2.1. Jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,
II.2.2. Utrzymywanie równowagi w tych chodach,
II.2.3. Jazda w zastępie,
II.2.4. Przejazd przez przeszkody terenowe (leżące gałęzie, kłody, drzewa, teren kamienisty),
II.2.5. Pokonywanie łagodnych podjazdów i zjazdów.

II.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
II.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
II.3.2. Znajomość jednego pasma górskiego (wg GOT),
II.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych jednodniowych (nie mogą być po tej samej trasie),
II.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu.

III STOPIEŃ - odznaka srebrna (Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej.) III.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):
III.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
III.1.2. Umiejętności rozpoznawania głównych wad budowy koni,
III.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek, rajdów, na postojach i popasach,
III.1.4. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,
III.1.5. Rozpoznawanie i pomoc weterynaryjna przy podstawowych urazach i schorzeniach koni,
III.1.6. Wybrane zagadnienia z „Kodeksu Drogowego" dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych.

III.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):
III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
III.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
III.2.3. Przejeżdżanie przez drążki,
III.2.4. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wys. 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych.

III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
III.3.1. Znajomość jednej grupy górskiej (Beskid Wsch., Beskid Zach., Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
III.3.2. Odbycie 6 wycieczek jednodniowych,
III.3.3. Odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ - odznaka złota (Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki srebrnej.)

IV.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):
IV.1.1. Racjonalne żywienie i pielęgnowanie konia w stajni i na rajdach,
IV.1.2. Podstawowe wiadomości weterynaryjne - zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działanie przed przybyciem lekarza weterynarii,
IV.1.3. Przygotowanie koni do transportu, załadunek i rozładunek koni,
IV.1.4. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,

IV.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):
IV.2.1. Poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej na ujeżdżalni,
IV.2.2. Płynne pokonywanie naturalnych przeszkód o wys. do 60 cm,
IV.2.3. Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
IV.2.4. Umiejętności biwakowania z końmi w terenie.

IV.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
IV.3.1. Znajomość dwóch grup górskich (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
IV.3.2. Umiejętność przygotowania i znajomość zasad odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
IV.3.3. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
IV.3.4. Odbycie 10 wycieczek konnych jednodniowych,
IV.3.5. Odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,
IV.3.6. Udział w biegu myśliwskim,
IV.3.7. Pokonanie toru przeszkód „ścieżka huculska".

Potwierdzenie i weryfikacja:


Podstawą weryfikacji jest książeczka JOTG, w której powinny być potwierdzenia, przez osoby uprawnione, odbytych szkoleń, egzaminów, wycieczek i rajdów:
- Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK I st. w przypadku potwierdzeń na odznakę popularną,
- Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK II st. w przypadku potwierdzeń na wszystkie stopnie odznaki.
Weryfikacji odznaki dokonuje Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.
Odznaki brązowe i srebrne można weryfikiwać także w terenowych punktach weryfikacyjnych (patrz tabela poniżej).
Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):
- popularne - u przodownika turystyki jeździeckiej,
- brązowe, srebrne, złote - w siedzibie Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6A.
Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK.

Terenowe punkty weryfikacyjne JOTG PTTK

Bieszczady

„U Prezesa" - Ryszard Krzeszewski

38-715 Dwernik, Chmiel 28 (013) 4610834

Beskid Wschodni

„Stajnia Rumak" - Dariusz Mielczarek

38 232 KREMPNA, Kotań 22/1 (013) 4414049

Beskid Zachodni

„Agropensjonat Alaska" - Zdzisław Kupczak

34-361 Żabnica 550a (033) 8642643, (033) 8642849

Sudety

„Western City" Jerzy Pokój

58-540 Ścięgny k/Karpacza Nad Łomnicą 1a 075 7619560, 0604516871

Jura Krakowsko-Częstochowska

„Kontur" Kazimierz Kocjan

32-329 Bolesław ul. Laskowska 17 Małobądz (32) 6424762

Góry Świętokrzyskie

Paweł Wysocki

26-021 Daleszyce, Kaczyn 15 041 3171958 0602815845

wszystkie

Marek. P. Krzemień

30-046 Kraków, ul. Konarskiego 43/4

wszystkie

Jan Wilanowski

40-655 Katowice, ul. Tyska 50 (032) 2028608

Złota Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej PTTK

1) Marek P. Krzemień, 2) Adam Haluch, 3) Włodzimierz Kario, 4) Władysław Mróz, 5) Roman Iskrzycki, 6) Alex Jarmuła, 7) Władysław Żebrowski, 8) Ryszard Krzeszewski, 9) Mariusz Boruta, 10) Piotr Gajda, 11) Kazimierz Kocjan, 12) Maria Z.Krzemień, 13) Krzysztof Krysta, 14) Bartłomiej Rosenberg, 15) Jolanta Kocjan, 16) Waldemar Sikora, 17) Mariusz Nocoń, 18) Jan Wilanowski, 19)Józef Mos, 20)Bogdan Pietrzyk, 21)Andrzej Wojtasik, 22)Jarosław Piergies, 23)Leszek Mazurkiewicz, 24)Paweł Wysocki, 25) Sylwia Snoch-Kuchniak, 26) Zbigniew Nurkowski, 27) Magdalena Daczyńska, 28) Witold Rosa, 29) Bończyk Jolanta, 30) Roman Wilk, 31)Krzysztof Goszczyński, 32) Jarosław Nowak

 

 

Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach